1)کاهش ريسک بيماريهاي قلبي:

ابتلا به بيماري قلبي اکثرا نتيجه انسداد عروق کرونري است.انسداد رگ حداقل بايد 70% شود تا علامت باليني ايجاد شود که بسیارخطرناک وجبران ناپذیر است.

عوامل مهم در بيماري کرونري قلبي عبارتند از:

 • سن بالا
 • جنسيت:به طور متوسط زنان ده سال ديرتر از مردان علامت دار مي شوند.
 • استعداد ژنتيکي
 • مصرف قرص هاي ضدبارداري
 • يائسگي
 • فشارخون بالا
 • بالا بودن کلسترول خون
 • بالا بودن تري گليسيريد خون
 • چاقي
 • ديابت
 • سيگارکشيدن
 • مصرف مشروبات الکلي
 • استرس

مصرف فيبرها، خصوصا فيبرهاي محلول با کاهش قند و کلسترول بد خون و همچنين تعديل و تنظيم وزن و فشار خون، ريسک ابتلا به بيماري قلبي را کاهش مي دهند.

فيبرها همچنين باعث بالا رفتن کلسترول خوب خون شده که اين امر در بهبود عملکرد قلبي و عروقي بسيار موثر مي باشند.

2)کاهش چربي خون:

چربي هاي مضر براي بدن کلسترول بد و تري گليسيريد هستند.که توسط فيبرهای محلول  کاهش پيدا مي کنند و کلسترول خوب که براي بدن مفيد است،توسط فيبرهاي محلول افزايش پيدا مي کند.

مکانيسم ها عبارتند از:

 • باند شدن فيبرها به اسيدهاي صفراوي در روده کوچک و افزايش دفع اين اسيدها از بدن:  اين امر باعث افزايش توليد اسيد صفراوي توسط کبد مي شود و کبد براي ساخت آن، کلسترول بد را از خون برداشت مي کند در نتيجه ميزان کلسترول بد در خون کاهش مي يابد.
 • فيبرها در روده بزرگ توسط باکتري ها تا حدي تخمير مي شوند: فيبر محلول نسبت به فيبر نا محلول بيشتر تخمير مي شود. در اثر اين فرايند،فراورده هاي مختلفي از جمله اسيد چرب با زنجيره کوتاه توليد مي شود که شامل استات، بوتيرات و پروپيونات مي باشند. اين اسيدهاي چرب از طريق روده بزرگ وارد دستگاه گردش خون مي شوند و به کبد می روند.در آنجا از طريق محدود کردن فعاليت آنزيمي باعث کاهش توليد کلسترول توسط کبد مي شوند.
 • پروپيونيک اسيد که در اثر فرايند تخمير به دست مي آيد، باعث کاهش سطح کلسترول بد و تري گليسيريد مي شود.
 • فيبرها باعث کاهش  جذب چربي در روده کوچک مي شوند و ميزان کلسترول خوب بدن را در خون افزايش و ميزان تري گليسيريد خون را کاهش مي دهند.

3-کاهش فشار خون:

با مصرف فيبر محلول،فشار خون سيستوليک و دياستوليک هر دو کاهش مي يابند.

فيبر محلول باعث افزايش حساسيت سلولها به انسولين شده و در نتيجه ميزان انسولين موجود  در گردش خون کاهش مي يابد.اين امر باعث بهتر شدن بافت سلولهاي سازنده ديواره رگها مي شود و در نتيجه فشار خون کاهش مي يابد.

4)تاثيرات ضد انعقادي:

افزايش مقدار فيبرينوژن پلاسما باعث افزايش ريسک بيماري هاي قلبي مي شودکه

با مصرف فيبرهاي غذايي ميزان آن کاهش مي يابد.

مصرف فيبر باعث افزايش حساسيت سلولها به انسولين شده که اين امر باعث کاهش سنتز عوامل انعقادي توسط کبد مي شود.

5)تعديل وزن بدن:

مصرف فيبر باعث کاهش احساس گرسنگي و کاهش کالري مصرفي مي گردد. بعداز حدود  4 هفته مصرف روزانه و مداوم فيبر در حدود 800 گرم کاهش وزن ديده مي شود.

با مصرف فيبر محلول هضم و جذب کربوهيدراتها نيز کاهش مي يابد.

با مصرف طولاني مدت فيبر محلول، هورمون کوله سيستوکينين که توسط روده کوچک ترشح مي شود،افزايش مي يابد. اين هورمون باعث تاخير در تخليه معده مي گردد که طبیعتاً موجب بروز احساس سيري براي مدت بيشتري مي گردد.

6)محافظت از آنتي اکسيدان ها در بدن:

فيبرها به آنتي اکسيدان ها باند شده و مانع از بين رفتن آنها در طول دستگاه گوارش مي شوند لذا در روده بزرگ که فرايند تخمير صورت مي گيرد، آنتي اکسيدان ها از فيبر جدا شده و به سرعت جذب مي شوند.

7)ديابت:

در حالت طبيعي گلوکز(قند خون) توسط هورمون اسولين به داخل سلول ها رفته و مصرف مي شود و در نتيجه ميزان گلوکز خون در حد طبيعي باقي مي ماند.اگر ميزان گلوکزخون بيشتر از حد طبيعي باشد،مقدار انسولين کاهش پيدا می کند و سلول ها در برابر انسولين مقاومت نشان دهند،ديابت به وجود مي آيد.

مصرف فيبر محلول در افراد مبتلا به ديابت، باعث کاهش مقاومت سلولها به انسولين شده باعث کاهش ميزان نيازبدن به انسولين و همچنين افزايش حساسيت سلول ها به انسولين مي شودو نیز فيبر ها مانع هضم و جذب کامل کربو هيدراتها شده،در نتيجه ميزان قند خون پايين مي آيد.

فيبرها در افراد سالم هم باعث کاهش انسولين صبحگاهي مي شوند و در نتيجه

ميزان قند خون تنظيم مي گردد و باعث کاهش ريسک بيماري قلبي وفشار خون و کلسترول می شود.

8)افزايش جذب روي،کلسيم،آهن و منيزيم:

فيبرها قابليت باند شدن به يون هاي روي،کلسيم،آهن و منيزيم را دارند و وقتي فيبردر روده بزرگ تخمير شد،اين يون ها آزاد و بلافاصله جذب بدن مي شوند.

9)يبوست:

يبوست به اجابت مزاج کمتر از 3 بار در هفته اطلاق مي شود. علاوه بر اين مدفوع سخت،احساس پري در پايين شکم و احساس دفع ناقص نيز مي توانند از علايم يبوست با شند.

فيبرهاي نامحلول با مکانيسم هاي مختلفي برروي عملکرد روده تاثير مي گذارند:

 • افزايش حجم مدفوع و نرم کردن آن
 • رقيق کردن محتويات روده
 • در اثر تخمير فيبرهاتوسط باکتري هاي روده،موادي آزاد مي شوند که حرکات روده را افزايش مي دهند.

در فيبر خوراکي مقدار زيادي پنتوز وجود داردکه باعث جذب آب به داخل روده مي شوددر نتيجه مدفوع حجيم تر و نرمتر مي گردد.همچنين در اثر فرايند تخمير گازهاي دي اکسيد کربن،متان و هيدروژن به وجود مي آيندکه باعث افزايش حجم مدفوع مي شوند.

10)بيماري هاي التهابي و سرطان روده بزرگ:

عوامل موثر در سرطان روده بزرگ عبارتند از:

 • جنس
 • موقعيت جغرافيايي
 • ژنتيک
 • سيگار کشيدن و مصرف مشروبات الکلي

در اثر تخمير فيبرهادر روده بزرگ موادي بوجود مي آيندکهخاصيت شبه هورموني دارند و خصوصا مانند هورمون انترولاکتون در روده عمل مي کنند.اين هورمون باعث محدود شدن رشد چندين نوع از سلول هاي سرطاني مي شود.

همچنين در اثر تخمير،اسيدچرب با زنجيره کوتاه بوجود مي آيدکه اثر محافظتي در برابرسرطان روده بزرگ دارد.