عادات غذايي در رابطه با سلامتي انسان نقش مهمي را ايفامي کنند، متخصصين تغذيه همواره به استفاده بيشتر از کربوهيدراتها و مواد غذايي حاوي فيبر بالا تاکيد دارند. زيرا فقدان يا کمبود فيبر در رژيم غذايي ممکن است در ايجاد بيماري هاي متداول نقش مهمي داشته باشد, از جمله بيماري هاي کيسه صفرا، ديابت، بيماري هاي گوارشي و…

فيبر خوراکي چيست؟

فيبرهاديواره سلولي گياهان هستند و به دو گروه فيبرهاي گياهي محلول و نامحلول تقسيم مي شوند.

فيبرهاي قابل حل در آب: اين فيبرها در آب به صورت ژلي لزج در مي آيند.اين خصوصيت آنها باعث تاثير بر عملکرد معده و همچنين کاهش ميزان کالري جذب شده به سيستم گردش خون مي شود. اين گروه از فيبرها به مقدار فراوان درنانهای جو، سبوس دار و چاودار گندم زار، به خصوص نان سوپر فیبر وجود دارد.

فيبرهاي غير قابل حل در آب:اين فيبرها در آب شکل و ساختمان خود را حفظ مي کنند و آب را در خود جذب کرده و بدين طريق باعث افزايش حجم توده غذا مي شوند.اينگونه فيبرها بيشتر در لايه هاي خارجي دانه غلات يافت مي شوند.

بدن به چه مقدار فيبر نياز دارد؟

مقدار نياز روزانه ي بدن به فيبر25 تا 35گرم توصيه شده است که با مصرف تکه اي از انواع نان فيبردار گندم زار مقدار قابل ملاحظه اي از نياز روزانه تامين مي گردد.

نکته قابل توجه اينکه، مصرف فراوان آب آشاميدني در روز (از 8 تا 10 لیوان) موثرترين روش بهره مندي از خواص فيبرهاست.

نقش فيبر در بدن چيست؟

  1. دهان: غذاهاي حاوي فيبر زياد،به جويدن بيشتري نياز دارند که اين عمل باعث افزايش ترشح بزاق دهان و درنهايت حفظ سلامتي دندان ها مي شود. در ضمن اين عمل بلعيدن را آسان مي کند.
  2. معده:فيبرها باعث ايجاد حس سيري وثابت نگهداشتن قند خون درحدنرمال مي شوند.
  3. روده  کوچک:وجود فيبر باعث مي شود که حرکت غذا از معده به روده ي کوچک به کندي انجام شود،بنابراين ميزان جذب کالري در مدت زمان طولاني تري صورت مي گيردکه اين عمل باعث ثابت نگهداشتن قند خون مي شود.
  4. روده  بزرگ:وقتي فيبرها از معده تخليه و به روده مي رسند تقريباً به صورت دست نخورده اند.پس بعنوان محيطي براي رشد و فعاليت باکتري هاي روده(عمل تخمير)مورد استفاده قرار مي گيرند که حاصل اين فرايند به سلامتي بدن کمک مي کند.
  5. دستگاه گوارش:فيبر حجيم شده باعث تحريک ماهيچه هاي روده بزرگ،انقباض آنها و درنهايت حرکت سريع توده غذا در سيستم گوارشي مي شود.

همچنين فيبر در دفع مواد زايد بدن نقش دارد بدين صورت که در درون معده باعث ترکيب آب و مواد زايد وسپس دفع آنها مي گردد.