توضیحات

بربری فرانسوی

همان گونه که از نام این محصول نیز بر می آید، نان بربری فرانسوی ظاهری شبیه به بربری سنتی دارد. این نان سفید و معطر با بافتی یكنواخت و پوسته ای به رنگ قهوه ای روشن، برای صبحانه یا میان وعده های دسته جمعی مناسب می باشد.
تركیبات: آرد گندم، نمك، خمیر مایه، بهبود دهنده