توضیحات

نان سلیاکی (ذرت و برنج و سویا)

این محصول تركیبی از آردهای ذرت، برنج، سویا و افزودنی های مختلف است و با توجه به طعم قابل قبول خود برای عموم افراد قابل استفاده است اما نکته حائز اهمیت در مورد این نان مناسب بودن آن برای گروه خاصی از مصرف كنندگان كه مبتلا به بیماری سلیاك بوده و قادر به مصرف گلوتن نیستند است.
تركیبات: آرد ذرت، آرد برنج، آرد سویا، تخم مرغ، روغن، نمك، شكر، خمیر مایه، بهبود دهنده