توضیحات

سوپر فيبر

در باب مزایای متعدد مصرف فیبرها مستندات بسیار است و در مورد خواص این نان همین بس که در آن علاوه بر اضافه شدن مقدار قابل توجهی سبوس (قریب به سی درصد وزن آرد) فیبرهای خالص گیاهی نیز اضافه می شود. نظر به این مسئله به جرأت می توان نان سوپر فیبر را از جمله سالم ترین و مفید ترین نان های تولید شده با آرد گندم به شمار آورد. از طرف دیگر بافت خاص ایجاد شده به لطف سبوس و فیبر بسیار زیاد در کنار سبزیجات معطر طعمی مطلوب و متفاوت را به این نان داده است.

 

تركیبات: آرد گندم، سبوس گندم، فیبرهای گیاهی، سبزی های معطر، سیاه دانه، کنجد