توضیحات

از جمله نان های محبوب در بین ایرانیان نان لواش است و با پیشرفت تکنولوژی تولید آن نیز با روشهای دستگاهی و بهداشتی شکل تازه ای به خود گرفته است. به علت استفاده از خمیر مایه، عمل تخمیر در این نان صورت می گیرد و همچنین  نظر به عدم استفاده از جوش شیرین، هضم آن به سهولت انجام خواهد گرفت. به خمیر نان لواش گندم زار انواع فیبرهای گیاهی اضافه می شود تا مصرف این محصول برای سلامت دستگاه گوارش نیز مفید باشد. همان گونه که می دانید نان های لواش در دو نوع کلی ساده و حبابی (سنتی) تولید می شوند و هر یک از آنها مصرف کنندگان و طرف داران خود را دارد.

ترکیبات: آرد گندم، خمیر مایه، فیبر گیاهی، نمک، بهبود دهنده