توضیحات

نان نیم ساندویچی

برخی مصرف کنندگان، ابعاد نان ساندویچی معمول را بزرگ دانسته و خواهان نمونه های کوچکتری هستند. نان نیم ساندویچی با طول تقریبی 20 سانتیمتر عموماً برای مصارف خانگی مورد استفاده است و با آن می توان ساندویچ های کوچک برای کودکان و یا مهمانی ها تهیه نمود.

 

ترکیبات: آرد گندم، نمک، خمیر مایه، بهبود دهنده