توضیحات

نیم باگت فرانسوی

این نان با طول تقریبی 40 سانتی متر از بزرگترین نان های مورد استفاده برای تهیه ساندویچ به شمار می رود. از نیم باگت فرانسوی برای ساندویچ های با حجم زیاد به خصوص در ساندویچ سرد استفاده می گردد. پوسته ترد و بافت یکنواخت از جمله مشخصات این محصول به شمار می روند.

 

ترکیبات: آرد گندم، نمک، خمیر مایه، بهبود دهنده