توضیحات

کلوچه ذرت

این نوع کلوچه از آرد ذرت و آرد برنج تهیه شده است و برای آن دسته از مصرف كنندگان كه قادر به مصرف گلوتن (که در نان های گندم و جو موجود است) نیستند مناسب می باشد.

 

تركیبات: آرد ذرت، آرد برنج، شیر، تخم مرغ، روغن، نمك، شكر، خمیر مایه، بهبود دهنده